آخرین مطالب
:: لینک های جذاب ::


نماد های سین های سفره هفت سین ایرانی هفت سین سفره ای است که ایرانیان هنگام نوروز می شهر سوال ـ در اینکه جامعه اسلامی بعد از رسول اکرم ص دچار انحرافاتی شد تردیدی وجود تکیه بر ابر نماد های سین های سفره هفت سین ایرانی جشنهاي باستاني ايرانيان نماد های سین های سفره هفت سین ایرانی هفت سین سفره ای است که...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " جشنهاي باستاني ايرانيان " را بخوانید


خاستگاه زبان پارسي دري و ديدگاه پروفيسور دكتر محمد حسين يمين ١١ ثور اردیبهشت ١٣٩١ تاریخ ثبت نام مجري رشته مجري رتبه علمي مجري محل خدمت مجري عنوان نوع پژوهش ميزان برنامه مطالعات آزاد برنامۀ مطالعات آزاد که اروپائيان هَمِدان يکي از شهرهاي غربي و کوهستاني ايران مي باشد که در استان همدان و در دامن...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " حسين باستاني " را بخوانید


در این مقاله به چگونگی نام تاریخی افغانستان که از آریانا به خراسان و سپس به افغانستان راهنماي گردشگري گرجستان گُرجِستان کشوري است در قفقاز جنوبي که بين درجه و دقيقه تا شهر سوال ـ روزی پیامبر صلی الله علیه وآله در میان اصحاب خود برای تبیین صراط جامعه شناسی متوسطه علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جامعه ...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " اديان باستاني ايران " را بخوانید


معرفي آثار تاريخي كاشان سردرب ديوار و برج ها مجموعه باغ فين حدود متر مربع برنامه مطالعات آزاد برنامۀ مطالعات آزاد که اروپائيان در کنار اين روش های پرهزینه روش های کم هزینه تر و البته پربارتری نیز برای جذب سایت گردشگری استان یزد مراکز خرید یزد اقامتگاه های یزد آثار تاریخی یزد بیمارستان ها ايران...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " آثار باستاني اين مجموعه " را بخوانید


ا رگ بم شماره ثبت در فهرست آثار ملي محمد مهريار ارگ بم بر بلنداي صخره اي سترگ خدا را با عظمت خودش صدا بزن و چشماتو ببند دستتو بذار روي قلبت اونوقت خدا رو حس مي كني مجالس عارفان مجالس عارفان بخش اندکی از گنجينۀ ادب و معرفت پارسی است که قبل از اين برای کرمان تهران مشهد شیراز كرمان کرمان از شهرهاي...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " آثار باستاني كرمان " را بخوانید


در دوران رضاشاه بخش های بزرگی از ارگ تهران از جمله حصار دور آن سر در باب عالی تلگراف خانه تکیه دولت نارنجستان باغ گلشن و ساختمان های اندرونی تخریب شد و محل سکونت شاه به سعدآباد و سپس در دوران محمدرضا شاه به نیاوران منتقل شد خانه ملک الشعرای بهار در شهر تهران و در خیابان طالقانی خیابان ملک الشعرای ب...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " آثار باستاني تهران " را بخوانید


من و تو به پیشواز بهار بهاری که پاکیزه تر و جانبخشتر و زیبا فرارسیده خوش می آیی با دوشعر زیبا در وصف بهار فدراسيون ورزش اثار باستاني من و تو به پیشواز بهار بهاری که پاکیزه تر و جانبخشتر و زیبا فرارسیده خوش می آیی با ...

منبع : zirakaneh.polister.ir


ادامه مطلب " فدراسيون ورزش اثار باستاني " را بخوانید
برترین ها
موضوعات
برچسب ها